Zbiórki publiczne

Nasza Fundacja posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:

  • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
  • zbiórka dobrowolnych datków  do skarbony stacjonarnej;

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do Fundacji.

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas zbiórki np. apele, plakaty, ulotki itp. powinny być zaakceptowane przez Fundację (należy je wysłać min. 7 dni przed zbiórką na adres: fundacja@dajmiskrzydla.pl)

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie obowiązuje Decyzja Nr 2015/3156/OR).

W razie potrzeby Fundacja pomaga w uzyskaniu zgody z miejsca zbiórki oraz w przygotowaniu projektów materiałów graficznych (plakaty, ulotki itp.). Fundacja nie finansuje wydruku materiałów wspierających akcje poszczególnych Podopiecznych.

Warto rozważyć rozpoczęcie zbiórek publicznych od zbiórki w parafii Podopiecznego.

W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, Fundacja wydaje:

  • zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej;
  • puszki lub skarbony,
  • IDENTYFIKATORY.

Na tym etapie można przeprowadzić legalną zbiórkę publiczną. Wolontariusze Fundacji prowadzący zbiórkę powinni posiadać stosowne identyfikatory imienne, a puszki powinny być oznaczone logo Fundacji oraz celem zbiórki.

Dokumenty do pobrania:

X
X
X