Zasady wypłat

Fundacja dokonuje wpłaty środków stanowiących pokrycie wydatków (refundacja, rozliczenie bezgotówkowe – pro forma lub przyznanie środków) na wskazany przez Podopiecznego rachunek bankowy maksymalnie do wysokości zgromadzonych środków.

W celu wypłaty środków zgromadzonych na subkontach Podopieczni / Organizacja przedstawiają stosowne dokumenty księgowe dla potwierdzenia zasadności wypłacenia środków w tym m.in. faktury i rachunki potwierdzające wydatki (wystawione na Fundację obejmujące w opisie imię i nazwisko i numer Podopiecznego) wraz z zestawieniem kosztów.  Dowody księgowe należy doręczyć w oryginale na adres Fundacji wraz z oświadczeniem zawartym na ich odwrocie, co do celowości poniesionych kosztów, np. faktura za lekarstwa dla córki, paliwo na dojazdy i rehabilitację, jak również czytelny podpis osoby, która podpisywała umowę z Fundacją lub jej uprawionego przedstawiciela.

Refundacji ze środków zebranych na subkoncie Podopiecznego podlegają w szczególności:

 1. WYDATKI NA LECZENIE I REHABILITACJĘ
  • turnusy rehabilitacyjne, pobyty wypoczynkowe i zdrowotne,
  • rehabilitacja ruchowa, zajęcia usprawniające, zabiegi lecznicze, terapia psychologiczna i psychoterapia, terapia logopedyczna, neurologopedyczna, inne terapie stymulujące rozwój Podopiecznego,
  • lekarstwa przyjmowane na stałe i doraźnie, suplementy diety,
  • operacje, pobyty w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej), wizyty u specjalistów,
  • sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, ortopedyczny, – środki higieniczne (np. pieluchy),
 2. WYDATKI NA POPRAWĘ BYTU MATERIALNEGO oraz USPRAWNIANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO:
  • wydatki na dojazdy do lekarzy i na rehabilitację: bilety komunikacyjne, paliwo do samochodu, opłaty parkingowe (np. parkingów przyszpitalnych) i inne,
  • żywność i artykuły dietetyczne, w tym diety specjalistyczne,
  • ubrania i obuwie,
  • materiały plastyczne, książki
 3. WYDATKI NA REALIZACJĘ PASJI SPORTOWYCH, INTELEKTUALNYCH, MUZYCZNYCH, TANECZNYCH I INNYCH, JEŻELI BRAK ŚRODKÓW STANOWI KLUCZOWĄ PRZESZKODĘ:
  • sprzęt sportowy,
  • instrumenty muzyczne, zajęcia,
  • instruktorzy.

Do pobrania:

Prośba o refundację kosztów Regulamin wypłaty środków z subkonta

X
X
X