Się pomaga!

Nasza Fundacja współpracuje z największą platformą internetową Pomagaczy – siepomaga.pl. Oznacza to, że dla naszych potrzebujących zakładamy zbiórkę, publikowaną w formie apelu. Takie apele mogą zgłaszać wyłącznie fundacje, więc jeśli chcesz prosić o pomoc społeczność i przyjaciół siepomaga.pl – załóż subkonto w naszej Fundacji.

Prowadzenie celu za pośrednictwem fundacji ma za zadanie zapobiegać nadużyciom i wyłudzeniom, jakie mogą mieć miejsce podczas zbierania środków na konta prywatne, co jest szczególne istotne w zalewie internetowych apeli o pomoc. Zbiórki publikowane na stronie siepomaga.pl weryfikowane są w trzech etapach:

  1. na poziomie Fundacji – zanim zgłosimy prośbę o apel mamy za zadanie zweryfikowanie Twoich potrzeb, sytuacji materialnej oraz określenie zasad udzielenia pomocy na podstawie zawartego porozumienia,
  2. na etapie tworzenia apelu na Siepomaga.pl – aby apel został opublikowany wraz z kwotą potrzebną do zebrania – potrzebujemy kosztorys. Dzięki niemu wiemy, że leczenie zostanie zastosowane i jest wskazane dla danego przypadku,
  3. na etapie prowadzenia zbiórki na Siepomaga.pl – Fundacja oraz Potrzebujący/opiekun prawny są zobowiązani do aktualizowania zabranej kwoty o otrzymane darowizny, bądź dofinansowania na dany cel. Ma to za zadanie uniknięcie sytuacji powielania zbiórek na ten sam cel i zwielokrotnienia zbieranej kwoty.

Zebrane środki przekazywane są na konto naszej Fundacji, nie na konto prywatne. Fundacja dokonuje zakupu sprzętu medycznego, opłaca rehabilitację, operację bądź inną potrzebę – rozliczamy się zgodnie z zawartym porozumieniem. Nasza Fundacja ma obowiązek nadesłania rezultatu z wykorzystania środków przeznaczonych na cel.

Dzięki temu społeczność Pomagaczy wie, że przekazuje pieniądze osobom rzeczywiście potrzebującym, a to zwiększa efektywność pozyskania środków od obcych ludzi!

X
X
X