Daj Skrzydła Marzeniom

Fundacja Daj Mi Skrzydła współpracuje ze szkołami w celu propagowania idei wolontariatu i uczenia dzieci i młodzieży, że w życiu liczy się przede wszystkim drugi człowiek.

Kiedy św. Jan Paweł II użył słowa wolontariat podczas Mszy Św. na dawnym lotnisku wojskowym w czerwcu 1997 roku niewielu pamiętających Jego wystąpienie wiedziało wówczas jaka jest jego idea. Ojciec Święty odkrywając znaczenie wolontariatu odwołał się do korzeni tego słowa. Dawniej wolontariuszem nazywano ochotnika na wojnie, który służył Ojczyźnie. Z czasem wolontariusz stał się tym, który służy nie państwu, lecz społeczeństwu. Podczas Międzynarodowego Roku Wolontariatu w 2001 roku Jan Paweł II zwrócił się do wolontariuszy jako „armii pokoju obecnej w każdym zakątku Ziemi”.

To właśnie wolontariat stanowi istotną drogę wobec wyzwań obecnego świata. Czasów pełnych ideologii kapitalistycznej i konsumpcyjnego stylu życia. To właśnie młode pokolenie szczególnie czułe na wezwanie pomocy, jest armią gotową do rozwijania „różnych form wolontariatu, dostosowanych do najtrudniejszych i zaniedbanych dziedzin życia naszego społeczeństwa”.

Dlatego w tej perspektywie, nauczanie od najmłodszych lat świadomego odruchu serca jest drogą do pełnego człowieczeństwa i uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka. W obecnej globalizacji i wszechobecnej sile pieniądza oraz abstrakcyjnych reguł, pomoc drugiej osobie wydaje się być wolnością. A każdy z nas chce być wolnym człowiekiem. Ponad wszystko.

Wszystkim zaangażowanym w wolontariat, starającym się przez swoją pracę, krzewić idee bezinteresownego służenia innym, życzymy powodzenia!

X
X
X