Zbiórki publiczne

Fundacja Daj Mi Skrzydła posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:

  • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
  • zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej;

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie do końca 2017 r. obowiązuje Decyzja Nr 2015/3156/OR – do zweryfikowania na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Wolontariusze Fundacji prowadzący zbiórkę powinni posiadać stosowne identyfikatory imienne, a puszki powinny być oznaczone logo Fundacji oraz celem zbiórki.

PAMIĘTAJ! Podejście do kogoś z prośbą o pieniądze jest trudne! Doceń wysiłek wolontariuszy – oni przełamują własną nieśmiałość aby ratować innych ludzi.

X
X
X