Przekaż 1,5% podatku

1,5%Twoje 1,5% podatku to 100% życia naszych podopiecznych!

NIEWAŻNE, ile zarabiasz i jak wysokie jest Twoje 1,5% podatku – każda kwota może pomóc naszej Fundacji w realizowaniu jej celów.

TO WAŻNE, ponieważ ten jeden raz w roku sam decydujesz, komu oddasz część swojego podatku! Sam decyduj o swoich pieniądzach!

Kliknij w poniższy banner i skorzystaj z prostego programu do bezpłatnego wypełnienia i wysłania PIT.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

POMÓŻ NAM POMAGAĆ…

Pamiętaj, że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS 0000438879 oraz kwotę w odpowiedniej rubryce według podanego poniżej wzoru.:

W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY można uszczegółowić KOMU chcemy przekazać 1,5% podatku. Tu należy wpisać:
– numer, nazwisko i imię Podopiecznego lub
– numer i nazwę Organizacji.

Przykład:
Rozliczając się na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1,5% podatku należy wpisać w rubryce 137 numer KRS, a w rubryce numer 138 – kwotę wsparcia. Można ją obliczyć mnożąc podatek należny (z pola 126) przez 1,5%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, niezależnie od tego, czy 1,5% wynosi 33,21zł czy  33,29zł należy przekazać 33,20zł.

Fundacja Daj Mi Skrzydła posiada status organizacji pożytku publicznego – OPP. Figuruje ona w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potwierdzenie statusu OPP Fundacji Daj Mi Skrzydła można uzyskać również na stronie portalu organizacji pozarządowych.

X
X
X