Subkonto

Nie pozwól aby brak pieniędzy zniszczył życie Twoje lub Twoich bliskich – ZAŁÓŻ SUBKONTO. Nasza Fundacja jest nieduża, zatem subkonto zakłada się szybko, indywidualnie, bez zbędnej biurokracji – z szacunkiem.

Subkonto pozwala gromadzić środki z:

 • darowizn na subkonto, w tym przez szybkie przelewy on-line (także z zagranicy),
 • 1,5% podatku,
 • aukcji życia – licytacje na charytatywni.allegro.pl
 • wpłat przez https://fanimani.pl/
 • zbiórek publicznych – kwesty do puszek w miejscach publicznych oraz innych miejscach (np. podczas imprez sportowych, pod kościołami itp.)- za zgodą właściciela terenu (zasady zbiórek)
 • akcji na siepomaga.pl

Założenie subkonta wymaga jedynie podpisania Porozumienia z Fundacją Daj Mi Skrzydła i przesłania go w dwóch podpisanych egzemplarzach na adres Fundacji: Łukasiewicza 11A, 05-200 Wołomin. Do Porozumienia należy dołączyć:

 1. w przypadku zakładania subkonta ze względu na chorobę:
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego lub kopię poświadczoną przez lekarza za zgodność z oryginałem, lub
  • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (oryginały dokumentów są odsyłane),
 2. w przypadku zakładania subkonta ze względu na trudną sytuację materialną – odręcznie napisane oświadczenie o dochodach średnio-miesięcznie za ostatni rok w przeliczeniu na jednego członka rodziny,
 3. w przypadku zakładania subkonta na organizację/szkołę itp. – informację osób odpowiedzialnych o działalności organizacji i jej celach i potrzebach.

Należy podać dokładny adres zwrotny!

W szczególnych przypadkach Fundacja umożliwia założenie subkonta już po otrzymaniu skanu Porozumienia na adres fundacja@dajmiskrzydla.pl

Do pobrania:

Porozumienie 2020r.

X
X
X